* *XIV. MAGYARFALUSI  NAPOK
2016. július 15-17.

Július 15. péntek
- Vendégek érkezése Magyarországról, Erdélyből és Csángóföldről
- Kirándulás a falu határában, ismerkedés a falu legendáival, a mindennapi élettel, a nevezetességekkel, a magyar elnevezésekkel, történetekkel
- Látogatás csángóföldi településekre: Külsőrekecsiny, Klézse, Somoska,
Poglet, Lábnyik (fakultatív program)

Július 16. szombat
- Kézműves foglalkozások
- Tíz éve avattuk fel a Szent István szobrot – megemlékezés, koszorúzás (készítette Csoma Gergely)
- Emlékezés Budó Lina szobránál (készítette Kő Pál), Petrás Mária köztéri kerámiáinak megtekintése
- A Külsőrekecsini Tábor megtekintése

Július 17. vasárnap
Reggeli mise után – Jurta állítás
A XIV. Magyarfalusi Napok gálaműsora (14 órakor műsorismertetés, )
- A gála műsor ünnepélyes megnyitása (15:00)
- A magyarfalusi „Kerek alma falapi” asszonykórus műsora
- Vidám történetek Magyarfaluból Gyurka Lucian előadásában
- Fellépnek: Bogdán Emese, Marasin Ramona, Nagy Bence és barátai
- Csoma Gergely - könyvbemutató
- Bemutatkozik a Vasárnapi Iskola és a Lakatos Demeter Kulturális Csángómagyar Egyesület
- A Forrófalvi Főnix Egyesület hagyományőrző bemutatója - betanította: Antal - Vajda János
- A magyarfalusi gyermekek hagyományőrző műsora – betanította: Bogdán Gatu Clara
- A lábnyik gyerekek előadása
- Íjászkodás, Jurta bemutatás a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület jóvoltából
- Bemutatkozik a Bacioi-i Fanfara
Esti mise
- Táncháza a Bacioi-i Fanfara és a hagyományőrzőkkel


Támogatók:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Székelyföldi Legendárium
Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület
Vasárnapi Iskola
Lakatos Demeter Kulturális Csángómagyar Egyesület

Forrófalvi Főnix Kulturális Egyesület 

A rendezvény sikeréhez hozzájárul Magyarfalu tanítói: 
Kiss Annamária és Csaba

X III. M A G Y A R F A L U S I   N A P O K
2015. július 31. - augusztus 2.


Július 31. péntek

- Vendégek érkezése Magyarországról
- Kirándulás a falu határában, ismerkedés a mesterségekkel, a mindennapi élettel, a falu nevezetességeivel, a magyar elnevezésekkel, legendákkal, történetekkel
- Látogatás csángóföldi településekre: Szászkút, Poglet, Csíkfalu, Külsőrekecsiny (fakultatív program)
- Koszorúzás a Szent István szobornál (készítette Csoma Gergely)
- Emlékezés Budó Lina szobránál (készítette Kő Pál)
- Petrás Mária köztéri kerámiáinak megtekintése

Augusztus 1. szombat


Programok Magyarfaluban:
- Deák András emlék futóverseny
- Kozma Imre futballmérkőzés
- Ének-, vers- és mesemondó verseny
- Ügyességi versenyek
- Kézműves foglalkozások
- Fotószakkör
- Tankó Emilián bukilai festő kiállításának megnyitója
- Jurta építés bemutatása, íjászat oktatás (tervezett program)
- Táncház

Augusztus 2. vasárnap
Mise (10:30 – 12:00)
A XII. Magyarfalusi Napok gálaműsora (15 óra)
- A gála ünnepélyes megnyitása – beszédet mond: Pásztor Zoltán MR1-Kossuth Rádió intendáns
- A magyarfalusi „Kerek alma falapi” asszonykórus műsora
- A szombati versenyek győzteseinek kitüntetése
- A Forrófalvi Főnix Egyesület hagyományőrző bemutatója - betanította: Antal - Vajda János
- A magyarfalusi gyermekek hagyományőrző műsora – betanította: Bogdán Gatu Clara
- A diószéni csoport bemutatkozása
- Vidám történetek Magyarfaluból Gyurka Lucian előadásában
- Lábnyiki vendégek előadása

- Esti mise
- Táncháza Korinda együttessel és moldvai zenészekkel

Támogatók
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

.

SAJTÓKÖZLEMÉNYA Magyarfalusi Napok megszervezése elsősorban ennek a legkeletibb moldvai településnek a lakóinak köszönhető, mert megértették, hogy az erős asszimilációs folyamatokat meg lehet fékezni és ősi magyar hagyományokból ily módon át lehet adni a következő generációknak.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása is nagy lendületet adott az ünnepség lebonyolításában.

A július 25-27. között megrendezett programon jelen volt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) képviselője, Busur-Siklódi Botond és Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere.

Megalapításra került a Magyarfaluért díj, melyet idén Bogdán Gatu Klára kapta meg, a falu hagyományai megőrzésének érdekében.

A rendezvényen képviseltették magukat, illetve hozzájárultak az ünnepség sikeréhez a Forrófalvi Főnix Egyesület, a Külsőrekecsényért Egyesült , Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Gajcsánai Keresel Táncegyüttes. A zenét Hodorg András, Gatu Gheorghe, Antal Vajda János és a szolgálta.

A három napos rendezvényen a gyereke és a felnőttek egyaránt ki tudtak kapcsolódni, részt venni a programokon. Megrendezésére került egy futóverseny, futball mérkőzés, Ki mi tud? ének-, tánc- és mesemondó verseny.
Forrófalvi Főnix Egyesület, Bogdán Tibor szervező

Magyarfalu, 2014. szeptember


X II. M A G Y A R F A L U S I   N A P O K

2014.07 25-27.Fővédnök: Burus-Siklódi Botond a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnöke
Védnök: Mezei János Gyergyószentmiklós polgármestere
Kozma Imre atya OH apostoli protonotárius a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, az Irgalmas Rend magyarországi vezetője

Július 25. péntek

- Vendégek érkezése Magyarországról
- Kirándulás a falu határában, ismerkedés a mesterségekkel, a mindennapi élettel, a falu nevezetességeivel, a magyar elnevezésekkel, legendákkal, történetekkel
- Koszorúzás a Szent István szobornál (készítette Csoma Gergely)
- Emlékezés Budó Lina szobránál (készítette Kő Pál)
- Petrás Mária köztéri kerámiáinak megtekintése

Július 26. szombat

Fakultatív program:
- Látogatás a környékbeli csángó településekre: Szászkút, Poglet, Csíkfalu, Külsőrekecsiny

Programok Magyarfaluban:
- Deák András emlék futóverseny
- Kozma Imre futballmérkőzés
- Ének-, vers- és mesemondó verseny
- Ügyességi versenyek – íjászkodás, kókizsgálás*
- Kézműves foglalkozások
- Fotószakkör
- Sarca Mihai külsőrekecsényi festő kiállításának megnyitója
- Jurta építés bemutatása, íjászat oktatás
- Táncház

Július 27. vasárnap
Mise (10:30 – 12:00)
A XII. Magyarfalusi Napok gálaműsora (15 óra)
- A gála ünnepélyes megnyitása – beszédet mond: Burus-Siklódi Botond és Mezei János
- 250 éve történt – emlékezés a Madéfalvi veszedelemre
- A magyarfalusi „Kerek alma falapi” asszonykórus műsora
- Megemlékezés Budó Lináról és Halmos Alajosról
- A versenyek győzteseinek kitüntetése
- A Forrófalvi Főnix Egyesület hagyományőrző bemutatója - betanította: Antal - Vajda János
- A magyarfalusi gyermekek hagyományőrző műsora – betanította: Bogdán Gatu Clara
- A külsőrekecsinyi Naputánjáró Néptánccsoport előadása - betanította: Gyurka Valentin (Külsőrekecsinyért Egyesület)
- Vidám történetek Magyarfaluból Gyurka Lucian és Iancu Maria előadásában
- Klézsei vendégek előadása – Duma András vezetésével

- Esti mise
- Táncház

Támogatók
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
GYERKI (Gyergyószéki Képviseleti Iroda)
Forrófalvi Főnix Egyesület 

Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület
SAJTÓKÖZLEMÉNYA Magyarfalusi Napok című rendezvény az egyetlen olyan magyar program Moldvában, amely tizenegy éve megszakítás nélkül képes értéket menteni és átadni. Teret biztosít a fiatal és nem fiatal tehetségeknek, hogy bemutathassák azt a kulturális értéket, amely a magyarságot jelenti számukra.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megszervezett rendezvényt Petrás Incze János – kétszáz éve született moldvai csángó katolikus pap, folklórgyűjtő, nyelvész tiszteletére szentelték a szervezők.

Az augusztus 2-4. közt zajlott előadások helyszínét minél közelebb a természethez szervezték, hogy könnyen felidézhető legyen az, ahogyan régen a magyar közösség találkozott egy ünnepek alkalmából. Így mulatott és egyben tájékozódott a világban történtekről.

A meghirdetett három nap programja progresszív módon lett megalkotva, hogy fokozatos legyen a falu lakossága és a vendégek közötti megismerkedés. Első nap a megérkezett vendégek bejárhatták a falut és a környékén lévő tájakat, látnivalókat. Egy másik csoport Moldva egyéb településeit is meglátogatta. Estére népzenei programon vehettek részt. Második nap a mozgásé, a sporté és a vetélkedőké volt a főszerep. Futóverseny, futball mérkőzés, Ki mi tud?, ének-, tánc- és mesemondó versenyek kerültek megrendezésre. A harmadik napon gála műsort tartottak, ahol a pusztinaik, forrófalviak, külsőrekecsényiek, a klézseiek és természetesen a magyarfalusiak adtak elő. A gála műsor keretén belül kerültek pódiumra a sport-, ének-, tánc- és mesemondó versenyek nyertesei. A programot a falu vidám előadója fűszerezte helyi tréfás történetekkel.
Petrás Incze Jánosról Duma András költő, a Szeret Klézse Alapítvány elnöke tartott előadást.
A műsort követte egy fergeteges hajnalig tartó táncház.


A programon részt vett a Forrófalvi Főnix Egyesület, a Külsőrekecsényért Egyesült, a Szeret Klézse Alapítvány, Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület és az Ergi Csángó Baráti Társaság. A zenét a Pusztinai Fiatalok, Gatu Gheorghe és Antal Vajda János szolgálta.
A három nap programjain mintegy négyszáz érdeklődő vett részt. A vetélkedőkön résztvevők száma meghaladta a negyvenet.

A szervezők kijelentették, hogy elhatározták, jövőre is szeretnék a programot megszervezni és a rendezvényt bővíteni több előadással, vetélkedővel, ezáltal a moldvai csángó Magyarfalut megismertetni széles körben, mindemellett lehetőséget nyújtva a csángó magyarok kibontakozásra.


Forrófalvi Főnix Egyesület, Bogdán Tibor szervező

Magyarfalu, 2013. október